Ministerul Transporturilor

 
Ordin nr. 1258/2013

din 10/10/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 22/10/2013

Ordinul nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti


 

    In temeiul prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai Marinescu,
secretar general adjunct

    Bucuresti, 10 octombrie 2013.
    Nr. 1.258.

   
ANEXĂ

   
REGULAMENT

privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti