Menu
 

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

 

   
Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
 
 

 

CARIERĂ - POSTURI SCOASE LA CONCURS


 01 martie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI
  METABOLICE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 15.03.2022
Selecția dosarelor: 16.03.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

17 februarie 2022

ANUNȚ POST FARMACIST ȘEF

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post cu normă întreagă de FARMACIST ȘEF SECȚIE la Farmacia Spitalului

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală"

Termen de înscriere: 28.02.2022.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul >>
<< tematica și bibliografia >>
<< rezultate verificare dosare famacist șef >>

17 februarie 2022

ANUNȚ MEDICI ȘEFI DE SECȚII

SPITALUL GENERAL CF SIMERIA organizează concurs în conformitate cu prevederile Ord. MSP nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele funcții:

 • MEDIC ȘEF SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ

 • MEDIC ȘEF SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC ȘEF SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, până la data de 28 februarie 2022, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală"

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, pe site-ul acestuia, sau la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

<< vezi anunțul >>
<< rezultate verificare dosar medic șef secția neurologie >>

19 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 • ASISTENT MEDICAL PL - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET PEDIATRIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 27.01.2022
Selecția dosarelor: 28.01.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

18 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC PRIMAR - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 15.02.2022
Selecția dosarelor: 16.02.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

04 ianuarie 2022

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, județul Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I - COMPARTIMENTUL EVALUARE ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENTUL DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 10.01.2022
Selecția dosarelor: 11.01.2022

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>

07 octombrie 2021

PUBLICAȚIE DE CONCURS
REFERENT DE SPECIALITATE GR.I

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post referent de specialitate gr.I cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Biroul de management al calității serviciilor medicale

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 04.11.2021, ora 10.00
- interviu în data de 08.11.2021, ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 20.10.2021
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< Vezi publicația >>
<< Tematica și Bibliografia referent de specialitate >>
<< Rezultatele verificării dosarelor depuse >>
<< Rezultat proba scrisă >>
<< Rezultat interviu >>
<< Rezultat final >>

30 septembrie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru postul vacant:

 • ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL - SECȚIA NEUROLOGIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant: 05.10.2021
Selecția dosarelor: 06.10.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

<< vezi anunțul >>
<< tematica și bibliografie >>

25 august 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 • ASISTENT MEDICAL PL - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET PEDIATRIE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant: 27.08.2021
Selecția dosarelor: 30.08.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>29 iulie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 • INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I - COMPARTIMENTUL TEHNIC-ADMINISTRATIV

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 03.08.2021
Selecția dosarelor: 04.08.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


29 iulie 2021

ANUNȚ POST VACANT DE
FARMACIST CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ
LA FARMACIA SPITALULUI

Spitalul General C.F. Simeria, organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post:

 • 1 post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia Spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală".

Data limită de depunere a dosarelor: 06.08.2021.

<< vezi anunțul >>
<< tematica și bibliografia >>
<< rezultatele verificarii dosarelor depuse - farmacist >>
<< rezultate concurs - farmacist >>


29 iulie 2021

ANUNȚ POSTURI VACANTE MEDICI

Spitalul General C.F. Simeria, organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neurologie la Secția Neurologie;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală la Compartimentul de radiologie și imagistică medicală;

 • 1 post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea medicină de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în "Viața medicală".
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUS, telefon 0254/260100.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.08.2021.

<< vezi anunțul >>
<< rezultatele verificarii dosarelor depuse - medic primar medicina de laborator>>
<< rezultate concurs - medic primar medicina de laborator>>


23 iulie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL - AMBULATORIU INTEGRAT, RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • REFERENT DE SPECIALITATE GR.I - BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 28.07.2021
Selecția dosarelor: 29.07.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


07 iulie 2021

PUBLICAȚIE DE CONCURS
ÎNGRIJITOARE

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următorul post:

 • 1 post îngrijitoare cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Farmacie

Concursul se va desfășura la sediul unității, astfel:
- selecția dosarelor candidaților în maxim două zile lucrătoare de la finalizarea înscrierilor;
- proba scrisă în data de 28.07.2021, ora 10.00
- proba practică în data de 30.07.2021 ora 10.00

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant: 20.07.2021
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei practice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi publicația >>
<< tematica și bibliografie >>
<< rezultatele verificarii dosarelor >>
<< rezultate proba scrisa >>

6 iulie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • ASISTENT MEDICAL PL - AMBULATORIU INTEGRAT, CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 08.07.2021
Selecția dosarelor: 09.07.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


8 iunie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENT ATI

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENT RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 18.06.2021
Selecția dosarelor: 22.06.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>


31 mai 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria, str. Avram Iancu nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 1. ÎNGRIJITOARE

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant: 03.06.2021

Selecția dosarelor: 04.06.2021

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecției dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anuntul >>


27 aprilie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următorul post vacant:

 • INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.I - COMPARTIMENT TEHNIC-ADMINISTRATIV

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea postului vacant : 04.05.2021

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anunțul >>
23 aprilie 2021

PUBLICAȚIE DE CONCURS
ECONOMIST GRADUL II și
INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post economist gradul II cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul financiar-contabil

 • 1 post economist gradul II cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Birou resurse umane, salarizare

 • 1 post inspector de specialitate debutant cu contract individual de mună pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 04.05.2021

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi publicația >>
<< tematica și bibliografie economist comp. financiar-contabil >>
<< tematica și bibliografie economist birou RUS >>

<< tematica și bibliografie inspector de specialitate debutant >>
<< rezultatele verificării dosarelor >>
<< rezultate concurs economist comp. financiar-contabil >>
<< rezultate concurs economist birou RUS >>
<< rezultate concurs inspector de specialitate debutant comp. tehnic-administrativ >>
23 aprilie 2021

PUBLICAȚIE DE CONCURS
MUNCITOR IV (BUCĂTĂRESĂ)

Spitalul General C.F. Simeria scoate la concurs, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 modificat prin HG nr.1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

 • 1 post muncitor calificat IV (bucătăreasă) cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată - Compartimentul tehnic-administrativ

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea unui post vacant : 04.05.2021

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi publicația >>
<< tematica și bibliografie >>
<< rezultatele verificării dosarelor >>
<< rezultate concurs >>
22 martie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ

Spitalul General C.F. Simeria, cu sediul în Simeria str. Avram Iancu, nr.26, jud. Hunedoara, angajează fără concurs, conform legislației în vigoare, personal pentru următoarele posturi vacante:

 • MEDIC SPECIALIST - SECȚIA NEUROLOGIE

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENT ATI

 • MEDIC SPECIALIST - COMPARTIMENT RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante: 02.04.2021
Selecția dosarelor: 05.04.2021

Informații suplimentare se pot obţine la Biroul RUS sau la nr. de telefon: 0254.260.100.

<< detalii>>27 ianuarie 2021

ANUNȚ ANGAJARE DURATĂ DETERMINATĂ
IN
GINER SPECIALIST  I  A

Spitalul General C.F. Simeria organizează interviu pentru ocuparea unui post vacant de INGINER SPECIALIST I A - BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE.

Condiţii de participare pentru inginer specialist I A:
- studii superioare de specialitate
- minim 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
- competențe de operare și utilizare a tehnicii de calcul certificate
- certificat în domeniul sistemelor de management al calității

Interviul în data de 29.01.2021 ora 10.00.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime conform cerinţelor postului;
• nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru selecție candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

o cerere de înscriere pe durată determinată în care se menţionează postul;
o copia actului de identitate, copia certificatului de naștere;
o curriculum vitae;
o copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
o copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
o copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
o cazierul judiciar;
o adeverinţa medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecţiuni cronice sau tulburări neuropsihice;
o Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Data limită de depunere a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante : 28.01.2021

• Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile se va face în ordinea notei obţinute.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUS sau la nr. de telefon 0254260100.

<< vezi anuntul >>


 

 

 

335900 SIMERIA, str. AVRAM IANCU  nr.26

tel. 0254-260681, 260100
tel./fax. 0254-260105

 

e-mail: ru@spitalgeneralcfsimeria.ro

 
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2022 Spitalul General C.F. SIMERIA