BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

   
Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
 


 

 


 

    ECHIPA MEDICALA    
   
  SPITALUL  
In cadrul spitalului functioneaza urmatoarele SECTII
- SECTIA MEDICINA INTERNA
 
50 paturi
  [dotare]
- Dr. BĂDĂU Cristina - medic primar, șef de secție
- Dr. FURIR Anca Maria
- medic primar
- Dr. SÂNTĂMĂREANU Lăcrămioara
- medic specialist
- Dr. LUCA Marta Roxana - medic specialist
- Dr. COSTEA Raluca Diana - medic specialist
- Dr. TELEKY Emese - medic primar
- As. STAN Lia Maria - asistentă șefă
- As. CSIKI Florina-asistent medical
- As. MUNTEAN Elena - asistent medical principal
- As. MASTAN Mariana Liliana - asistent medical principal
- As. BOCȘA Anca Maria - asistent medical debutant
- As. BARB Maria Bianca - asistent medical
- As. IONICHETE Mirabela Elena - asistent medical
- OPREAN Simona - infirmieră
- IACOB Daniela - infirmieră
- BUDOI Lucia Elena - infirmieră
- IOJA Daniela - infirmieră
- Compartiment îngrijiri paleative - Dr. TELEKY Emese - medic primar
- KLOOS Brieghitte
- psiholog specialist
-
SUCIU Rodica - as. med principal
- POP Larisa - as. med. Principal
- BASA Liliana - as. medical
- POPOVICI Adrian - as.medical
- MINECAN Coca - as.medical
- SAVELIV Elena - infirmiera
- SOLOGON Elena - infirmiera
- BANATEAN Ionela - infirmiera
- TARTA Alexandru - infirmier
- ADAM Mihaela - infirmiera
- BOTA Natalia - infirmiera
- Compartiment diabet zaharat și boli metabolice - Dr. LUCA Marta Roxana - medic specialist

- Compartiment cardiologie - Dr. COSTEA Raluca Diana - medic specialist
   
- SECTIA CHIRURGIE GENERALA
 
25 paturi
  [dotare]
- Dr. COLF Adriana - medic șef secție
- Dr. HUIDU Elena-Gabriela - medic specialist
- Dr. COSTEA Ciprian - medic specialist
- As. URS Anda Monica - asistent medical
- As. BOGDAN Elena - as. medical
- As. ANGHELUS Olivia - as. med. principal
- Gai Mihaela - infirmiera
- Buda Olivia - infirmiera
- Macisan Alexandra - infirmiera
Compartiment ATI - Dr. BUNEA Anghel - medic specialist
- As. BOZAN Mihaela - as.medical
- GIONTU Elena -infirmiera
   
- SECTIA NEUROLOGIE
 
25 paturi
- Dr. CARASCA Andreea Iuliana - medic coordonator
- As. LEFTER Laura Diana - asistent medical principal
- As. HAICU Mariana - asistent medical principal
- As. BOTA Viorica Simona - asistent medical
- VOICA Marcela - infirmieră
- PUȘCAȘU Eleonora - infirmieră
- BASA Ioana Simona - infirmieră
   
- Compartiment psihiatrie - Dr. RESIGA Claudiu -  medic specialist psihiatrie
   
- UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA
 
[dotare]
 
   
- BLOC OPERATOR
  [dotare]
- As. IOICA Adela Maria - asistent medical principal
   
- COMP. SPITALIZARE DE ZI
  5 paturi
- As. TICI Rodica - asistent medical
   
- CAMERA DE GARDA
  [dotare]
- As. CELEA Florentina Simona - asistent coordonator
- As. IORGA Elena Iuliana - asistent medical debutant
- As. LAZAR MUREȘAN Ioana - asistent medical debutant
- As. SUCIU Ioana Daniela - asistent medical
- As. DANCIU Mirela - asistent medical
- PAȘCA Henrich Cornel - șofer autosanitare
- PRISZTOPAN Vasile - șofer autosanitare
   
- STERILIZARE - As. GHEORGHE Mihaela - asistent medical principal
   
- FARMACIE
  [dotare]
- Farm. FLOREA Adelina - farmacist
- Farm. PLAVITU Adelina - farmacist
- As. CRENCEA Livia Cornelia - asistent medical principal
- As. BARBANTAN Adriana - asistent medical principal
   
- COMPARTIMENT EVALUARE SI
  STATISTICA MEDICALA
 
   
  AMBULATORIUL INTEGRAT
In cadrul ambulatoriului functioneaza urmatoarele CABINETE in specialitatile:
- CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
  [dotare]
- Dr. FURIR Anca Maria - medic primar, șef de secție
- Dr. BĂDĂU Cristina
- medic primar
- Dr. SINTAMAREANU Lacramioara
- medic specialist
- As. RUS Luminița Larisa - asistent medical principal
   
- CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
- Dr. COLF Adriana - medic șef secție chirurgie generală
- As. ILIE Andrada - asistent medical
   
- CABINET HEMATOLOGIE
- Dr. CRĂCIUNEL Laura - Marinela - medic specialist hematologie
   
- CABINET DERMATOVENEROLOGIE
-
   
- CABINET O.R.L.
  [dotare]
- Dr. CHIOREANU Andreea - medic specialist O.R.L.
- As. Ciocan Nela - asistent medical
   
   
- CABINET NEUROLOGIE
  [dotare]
- Dr. CARASCA Andreea Iuliana- medic specialist neurologie
- As. ONEA Angelica - asistent medical principal
   
- CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
  [dotare]
- Dr. DUMITRU Rodica Zorida - medic primar obs. ginecologie
- As. ANTONESCU Ileana - asistent medical
   
- CABINET RECUPERARE,
  MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

  [dotare]
-
   
- CABINET PSIHIATRIE - Dr. RESIGA Claudiu - medic specialist psihiatrie
- As. IGNAT Tatiana - asistent medical principal
   
- CABINET PSIHOLOGIE -
   
- CABINET CARDIOLOGIE - Dr. COSTEA Raluca Diana - medic specialist
   
- CABINET OFTALMOLOGIE
  [dotare]
- Dr. Straton Cristina - medic primar oftalmolog
- As. HALLER Claudia Gabriela - asistent medical
   
- CABINET MEDICINA MUNCII -
   
- CABINET PNEUMOLOGIE
  [dotare]
- Dr. CIRCO Ionel - medic primar
   
- CABINET PEDIATRIE - Dr. MARIAN Angela - medic primar pediatrie
   
- CABINET ENDOCRINOLOGIE - As. FERARU Daniela - asistent medical
   
- CABINET DIABET ZAHARAT,
  NUTRIȚIE
ȘI BOLI METABOLICE
- Dr. LUCA Marta - Roxana - medic specialist
- As. MIRCEA Erica - asistent medical
   
- FIȘIER SIGURANȚA
  TRANSPORTURILOR
- JUDELE Vasilica - registrator medical
   
- LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Dr. SZILAGYI Carmen - medic primar
- LAZĂR Carmen Marinela - chimist
- JURJU Daniela Ligia - chimist
- As. NOVAK Lucia Nadia - asistent medical laborator
- As. CURTEAN Ioana Daniela - asistent medical
   
- STERILIZARE - As. GHEORGHE Mihaela - asistent medical principal
   
- COMPARTIMENT RADIOLOGIE și
  IMAGISTICĂ MEDICALĂ
- Dr. CROITORU Irina-Denisa - medic specialist
- As. SIMA Simona Elena - asistent medical principal
- As. DAVID Florentina Angela - asistent medical principal
- BAICAN Ramona - registrator medical
   
- COMPARTIMENT CURĂȚENIE - CRĂCIUN Mariana - îngrijitoare
- CHERTA Floare - îngrijitoare
- MICLEA Rodica - îngrijitoare
- NICOARA Claudia - îngrijitoare

 
 
   

 
   
 

 

  

Denumirea oraşului Simeria derivă de la cuvântul Sânmăria, respectiv Sfânta Maria,a cărui traducere în limba maghiară este PISKI.
Naşterea acestei localităţi se datorează refuzului populaţiei Devei de a dota calea ferată Arad-Alba Iulia cu un atelier de reparaţii locomotive şi vagoane, primul de acest fel din Ardeal. Astfel, a fost aleasă pentru construcţia atelierului zona de pe valea Mureşului, cuprinsă între hotarele localităţilor: Săuleşti (Salfalwa, Szeulesd), Simeria Veche (Piski) şi Biscaria (Dedaci).
În acest fel, ia naştere Colonia Simeria, numită PISKITELEP.  În jurul coloniei se înfiripă localitatea Simeria, care, după 1885, capătă caracter permanent. Încet, încet aici se ridică edificiile unor insituţii importante pentru o astfel de aşezare: locuinţe pentru funcţionari, poşta, şcoala elementară (1875), grădiniţa (1884) și spitalul feroviar (sf.sec.XIX), adică SPITALUL GENERAL CĂI FERATE de astăzi.

 
Bazele actualului Spital General Căi Ferate Simeria au fost puse la sfârșitul sec. XIX, ca urmare firească a înființării atelierelor de reparații vagoane și înfiriparea Coloniei Simeria în jurul acestora, iar mai târziu a localității Simeria. 
În faza inițială au fost construite două corpuri de clădire care au fost definitivate între anii 1930-1940, urmând ca mai târziu, între anii 1970-1980 să se construiască un al treilea corp cu trei etaje, între cele două corpuri existente, fiind astfel extinsă capacitatea spitalului. 
 
Ca urmare a apartenenței spitalului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de la minister sunt alocate fonduri pentru construirea de dispensare medicale pentru asigurarea asistenței medicale acordate salariațiilor CFR și astfel apare în anul 1964 Dispensarul Medical CFR Simeria, iar mai târziu, în anul 1966, sunt construite Dispensarul Medical Stația CFR Petroșani și Dispensarul Medical Stația CFR Deva – clădire preluată ulterior de Spitalul General CF Simeria, prin transfer. Patrimoniul spitalului se mărește prin preluarea de la Consiliul Local Simeria a unei clădiri destinate fizioterapiei. Această clădire, din lipsă de fonduri, nu a putut fi valorificată, aflându-se în prezent în stare de conservare.
   
Spitalul General CF Simeria, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, asigură asistență medicală atât persoanelor asigurate cât și altor categorii de persoane, deservind atât populaţia din oraşul Simeria cât şi populaţia din satele limitrofe acestuia.
 
Din punct de vedere al clasificaţiei teritoriale, Spitalul General CF Simeria este un spital local, după criteriul specialităţii este un spital general, iar după criteriul proprietăţii este un spital public.
 
Spitalul General CF Simeria funcţionează în baza structurii organizatorice aprobate de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.
 
Unitatea medicală are un număr total de 111 paturi şi  furnizează servicii medicale  spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pe 106 paturi  pentru bolnavii acuți, în specialităţile medicină internă, chirurgie generală, neurologie, psihiatrie, diabet zaharat și boli metabolice, îngrijiri paliative, cardiologie, ORL şi pe 5 paturi în regim de spitalizare de zi.
 
 
 

     
   
   
   
  APARATUL FUNCȚIONAL   
   
- COMITETUL DIRECTOR
- BEREHOLSCHI Aurelian - Orlando - manager (C.V.)
- Dr. SZILAGYI Silvia Drago -
director medical gradul II, interimar (C.V.)
- Ec. FLOROIU Adriana
- director financiar contabil (C.V.)
   
- COMPARTIMENT FINANCIAR
  CONTABIL
- Ec. DEPNER-MEDREA Annemarie - economist specialist
- Ec. CAMPEAN Bianca - economist debutant
   
- BIROUL DE MANAGEMENT
 
al calității serviciilor medicale
-
   
- COMPARTIMENT AUDIT
  PUBLIC INTERN
- Ec. BORSEIU Alina Corina - economist specialist
   
- BIROU RESURSE UMANE
  și SALARIZARE
- Ec. BLĂGĂILĂ Antoanela - șef birou
- Ec. SARAFINCEAN Gabriela - economist debutant
   
- COMPARTIMENT JURIDIC - MANDRA Cristina - consilier juridic
   
- COMPARTIMENT ACHIZIȚII
  PUBLICE, CONTRACTĂRI
- MINECAN Marian - economist
   
- COMPARTIMENT TEHNIC -
  ADMINISTRATIV
- Ing. DALI Iulian
- RIPOȘAN Gabriela - casier
- DEAC Ileana - magaziner
- PINZARIU Gheorghe - muncitor (fochist)
- LAZAR Dorin - muncitor (instalator)
- LACAN Constantin - îngrijitor
- BURDUJA Diana - muncitor (bucătăreasă)
- TOPOR Monica Simona - muncitor (bucătăreasă)
- HOMORODEAN Mihaela - muncitor necalificat
- SAMU Paraschivca - spălătoreasă
- MIHĂLȚAN Daniela - spălătoreasă
- POPA Daniela - spalatoreasa
   
- COMPARTIMENT EVALUARE
  ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
- Ing. IRIMIE Polina - inspector de specialitate
   
- LABORATOR EXAMINĂRI
  PSIHOLOGICE PT. SIGURANȚA
  TRANSORTURILOR
- BUCUR Simona - psiholog principal
- BOȘTINĂ Cristina - psiholog specialist
- TURCEAN Nicoleta - psiholog specialist
   


 
     
 
   
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2021 Spitalul General C.F. SIMERIA