FEEDBACK

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 

 


 

    ECHIPA MEDICALA    
   
  SPITALUL  
In cadrul spitalului functioneaza urmatoarele SECTII
- SECTIA MEDICINA INTERNA
 
50 paturi
  [dotare]
- Dr. BĂDĂU Cristina - medic primar, șef de secție
- Dr. FURIR Anca Maria
- medic primar
- Dr. SÂNTĂMĂREAN Lacramioara
- medic specialist
- Dr. LUCA Marta Roxana - medic specialist
- Dr. COSTEA Raluca Diana - medic specialist
- Dr. TELEKEY Emese - medic primar
- As. STAN Lia Maria - asistentă șefă
- As. SUSAN Angela - asistent medical principal
- As. ANTINIE Daniela - asistent medical principal
- As. SUCIU Felicia Rodica - asisten medical principal
- As. POP Larisa Gabriela - asistent medical principal
- As. MUNTEAN Elena - asistent medical principal
- As. MASTAN Mariana Liliana - asistent medical principal
- As. BOCȘA Anca Maria - asistent medical debutant
- As. BARB Maria Bianca - asistent medical
- As. BASA Liliana - asistent medical
- As. IONICHETE Mirabela Elena - asistent medical
- SOLOGON Elena - infirmieră
- SAVELIV Elena - infirmieră
- BRĂNUȚIU Maria - infirmieră
- BUDOI Lucia Elena - infirmieră
- RADU Ionela Gabriela - infirmieră
- SAR Marioara - infirmieră
   
- SECTIA CHIRURGIE GENERALA
 
25 paturi
  [dotare]
- Dr. COLF Adriana - medic șef secție
- Dr. HUIDU Elena-Gabriela - medic specialist
- Dr. COSTEA Ciprian - medic specialist
- As. SEBOK Elisabeta - asistent medical șef
- As. URS Anda Monica - asistent medical
- As. TODEA Maria - asistent medical principal
- As. IFTIMOAIE Viorica - asistent medical principal
- GAI Mihaela - infirmieră
   
- SECTIA NEUROLOGIE
 
25 paturi
- Dr. CARASCA Andreea Iuliana - medic coordonator neurologie
- As. LEFTER Laura Diana - asistent medical principal
- As. HAICU Mariana - asistent medical principal
- BOB Maria - soră medicala principală
- As. BOTA Viorica Simona - asistent medical
- MOGA Ana - infirmieră
- VOICA Marcela - infirmieră
- PUȘCAȘU Eleonora - infirmieră
- BASA Ioana Simona - infirmieră
   
- Compartiment psihiatrie - Dr. RESIGA Claudiu -  medic specialist psihiatrie
   
- COMPARTIMENT ATI
  6 paturi
- Dr. FLOREA Arghir -  medic primar ATI
- Dr. BUNEA Anghel - medic specialist ATI
- As. SAJIN Zinaida - asistent medical principal
   
- UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA
 
[dotare]
 
   
- BLOC OPERATOR
  [dotare]
- As. IOICA Adela Maria - asistent medical principal
   
- COMP. SPITALIZARE DE ZI
  5 paturi
 
   
- CAMERA DE GARDA
  [dotare]
- As. CELEA Florentina Simona - asistent coordonator
- As. IORGA Elena Iuliana - asistent medical debutant
- As. LAZAR MUREȘAN Ioana - asistent medical debutant
- As. SUCIU Ioana Daniela - asistent medical
- As. DANCIU Mirela - asistent medical
- RAȚIU Mihaela Viorica - registrator medical
- PAȘCA Henrich Cornel - șofer autosanitară
- PRISZTOPAN Vasile - șofer autosanitară
   
- STERILIZARE - As. GHEORGHE Mihaela - asistent medical principal
   
- FARMACIE
  [dotare]
- Farm. FLOREA Adelina - farmacist
- As. CRENCEA Livia Cornelia - asistent medical principal
- As. BARBANTAN Adriana - asistent medical principal
- LEAHU Lenuța - îngrijitoare
   
- COMPARTIMENT EVALUARE SI
  STATISTICA MEDICALA
 
   
  AMBULATORIUL INTEGRAT
In cadrul ambulatoriului functioneaza urmatoarele CABINETE in specialitatile:
- CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
  [dotare]
- Dr. FURIR Anca Maria - medic primar, șef de secție
- Dr. BĂDĂU Cristina
- medic primar
- Dr. SINTAMAREANU Lacramioara
- medic specialist
- As. RUS Luminița Larisa - asistent medical principal
   
- CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
- Dr. COLF Adriana - medic șef sectie chirurgie generală
- As. ILIE Andrada - asistent medical
   
- CABINET HEMATOLOGIE
- Dr. CRĂCIUNEL Laura - Marinela - medic specialist hematologie
   
- CABINET DERMATOVENEROLOGIE
-
   
- CABINET O.R.L.
  [dotare]
- Dr. CHIOREANU Andreea - medic specialist O.R.L.
- As. Ciocan Nela - asistent medical
   
   
- CABINET NEUROLOGIE
  [dotare]
- Dr. CHICEA Lucian - medic specialist neurologie
   
- CABINET OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
  [dotare]
- Dr. DUMITRU Rodica Zorida - medic primar obs. ginecologie
- As. ANTONESCU Ileana - asistent medical
   
- CABINET RECUPERARE,
  MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

  [dotare]
-
- As. IURCA Luminița Corina - asistent medical principal
   
- CABINET PSIHIATRIE - Dr. SICOE Lioara Petruța - medic primar psihiatrie
- As. IGNAT Tatiana - asistent medical principal
   
- CABINET PSIHOLOGIE -
   
- CABINET CARDIOLOGIE -
   
- CABINET OFTALMOLOGIE
  [dotare]
- Dr. Straton Cristina - medic primar oftalmolog
- As. HALLER Claudia Gabriela - asistent medical
   
- CABINET MEDICINA MUNCII -
   
- CABINET PNEUMOLOGIE
  [dotare]
-
- As. POPOVICI Adrian Nicolae - asistent medical
   
- CABINET PEDIATRIE - Dr. MARIAN Angela - medic primar pediatrie
   
- CABINET ENDOCRINOLOGIE - Dr. FURIR Anca Maria - medic spec. endocrinolog
- As. FERARU Daniela - asistent medical
   
- CABINET DIABET ZAHARAT,
  NUTRIȚIE
ȘI BOLI METABOLICE
- Dr. LUCA Marta - Roxana -
   
- FIȘIER SIGURANȚA
  TRANSPORTURILOR
- JUDELE Vasilica - registrator medical
   
- LABORATOR ANALIZE MEDICALE - Dr. NICOLA Alina - șef laborator
- LAZĂR Carmen Marinela - chimist
- JURJU Daniela Ligia - chimist
- As. NOVAK Lucia Nadia - asistent medical laborator
- As. SUCIU Ioana Daniela - asistent medical
   
- COMPARTIMENT RADIOLOGIE și
  IMAGISTICĂ MEDICALĂ
- Dr. FLOREA Dan - medic primar imagistică medicală
- Dr. MORGOVAN Irina-Denisa - medic specialist
- Dr. SCHEMP Ecaterina Laura - medic specialist
- As. SIMA Simona Elena - asistent medical principal
- As. DAVID Florentina Angela - asistent medical
   
- COMPARTIMENT CURĂȚENIE - PETRESC Marioara Mihaela - îngrijitoare
- CRĂCIUN Mariana - îngrijitoare
- CHERTA Floare - îngrijitoare

 
 
   

 
   
 

 

  

Denumirea oraşului Simeria derivă de la cuvântul Sânmăria, respectiv Sfânta Maria,a cărui traducere în limba maghiară este PISKI.
Naşterea acestei localităţi se datorează refuzului populaţiei Devei de a dota calea ferată Arad-Alba Iulia cu un atelier de reparaţii locomotive şi vagoane, primul de acest fel din Ardeal. Astfel, a fost aleasă pentru construcţia atelierului zona de pe valea Mureşului, cuprinsă între hotarele localităţilor: Săuleşti (Salfalwa, Szeulesd), Simeria Veche (Piski) şi Biscaria (Dedaci).
În acest fel, ia naştere Colonia Simeria, numită PISKITELEP.  În jurul coloniei se înfiripă localitatea Simeria, care, după 1885, capătă caracter permanent. Încet, încet aici se ridică edificiile unor insituţii importante pentru o astfel de aşezare: locuinţe pentru funcţionari, poşta, şcoala elementară (1875), grădiniţa (1884) și spitalul feroviar (sf.sec.XIX), adică SPITALUL GENERAL CĂI FERATE de astăzi.

 
Bazele actualului Spital General Căi Ferate Simeria au fost puse la sfârșitul sec. XIX, ca urmare firească a înființării atelierelor de reparații vagoane și înfiriparea Coloniei Simeria în jurul acestora, iar mai târziu a localității Simeria. 
În faza inițială au fost construite două corpuri de clădire care au fost definitivate între anii 1930-1940, urmând ca mai târziu, între anii 1970-1980 să se construiască un al treilea corp cu trei etaje, între cele două corpuri existente, fiind astfel extinsă capacitatea spitalului. 
 
Ca urmare a apartenenței spitalului la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de la minister sunt alocate fonduri pentru construirea de dispensare medicale pentru asigurarea asistenței medicale acordate salariațiilor CFR și astfel apare în anul 1964 Dispensarul Medical CFR Simeria, iar mai târziu, în anul 1966, sunt construite Dispensarul Medical Stația CFR Petroșani și Dispensarul Medical Stația CFR Deva – clădire preluată ulterior de Spitalul General CF Simeria, prin transfer. Patrimoniul spitalului se mărește prin preluarea de la Consiliul Local Simeria a unei clădiri destinate fizioterapiei. Această clădire, din lipsă de fonduri, nu a putut fi valorificată, aflându-se în prezent în stare de conservare.
   
Spitalul General CF Simeria, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, asigură asistență medicală atât persoanelor asigurate cât și altor categorii de persoane, deservind atât populaţia din oraşul Simeria cât şi populaţia din satele limitrofe acestuia.
 
Din punct de vedere al clasificaţiei teritoriale, Spitalul General CF Simeria este un spital local, după criteriul specialităţii este un spital general, iar după criteriul proprietăţii este un spital public.
 
Spitalul General CF Simeria funcţionează în baza structurii organizatorice aprobate de Ministrul Transporturilor.
 
Unitatea medicală are un număr total de 111 paturi şi  furnizează servicii medicale  spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pe 106 paturi  pentru bolnavii acuți, în specialităţile medicină internă, chirurgie generală, neurologie, psihiatrie, diabet zaharat și boli metabolice, îngrijiri paliative şi pe 5 paturi în regim de spitalizare de zi.
 
 
 

     
   
   
   
  APARATUL FUNCȚIONAL   
   
- COMITETUL DIRECTOR
- BEREHOLSCHI Aurelian - Orlando - manager
- Dr. COSTEA Ciprian Ioan -
director medical
- Ec. FLOROIU Adriana
- director financiar contabil
   
- COMPARTIMENT FINANCIAR
  CONTABIL
- Ec. DEPNER-MEDREA Annemarie - economist specialist
- Ec. ANCAȘ Ionela - economist specialist
   
- BIROUL DE MANAGEMENT
 
al calității serviciilor medicale
- Ing. ȘTEFAN Ioan - șef birou
   
- COMPARTIMENT AUDIT
  PUBLIC INTERN
- Ec. MAN Maria Sanda - economist specialist
   
- BIROU RESURSE UMANE
  și SALARIZARE
- Ec. BLĂGĂILĂ Antoanela - șef birou
   
- COMPARTIMENT JURIDIC - MANDRA Cristina - consilier juridic
   
- COMPARTIMENT ACHIZIȚII
  PUBLICE, CONTRACTĂRI
-
   
- COMPARTIMENT TEHNIC -
  ADMINISTRATIV
- Ec. BORSEIU Alina Corina - economist specialist
- RIPOȘAN Gabriela - casier
- Ing. DANESCU Vasile - inginer specialist
- Ing. DALI Iulian
- Ing. MAN Monica Magdalena - inginer de sistem
- DEAC Ileana - magaziner
- CURTEAN Ioan - muncitor (fochist)
- LACAN Constantin - îngrijitor
- TRASCA Viorica - muncitor (bucătăreasă)
- BURDUJA Diana - muncitor (bucătăreasă)
- TOPOR Monica Simona - muncitor (bucătăreasă)
- HOMORODEAN Mihaela - muncitor necalificat
- BRELEAN Ana - spălătoreasă
- SAMU Paraschivca - spălătoreasă
- MIHĂLȚAN Daniela - spălătoreasă
   
- COMPARTIMENT EVALUARE
  ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
- Ing. IRIMIE Polina - inspector de specialitate
   
- LABORATOR EXAMINĂRI
  PSIHOLOGICE PT. SIGURANȚA
  TRANSORTURILOR
- BUCUR Simona - psiholog principal
- BOȘTINĂ Cristina - psiholog specialist
- TURCEAN Nicoleta - psiholog specialist
   


 
     
 
   
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2019 Spitalul General C.F. SIMERIA