Mijloace fixe scoase din functiune  si Obiecte de inventar casate

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma Ón domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 


 


 

  CONSILIUL DE ADMINISRATIE [declaratii de avere si interese]
[ordinul de constituire]
 
- Membrii
- Membrii cu statut de invitat


- Membrii supleanți
- Membrii cu statut de
  invitat Membru
- MURARU ALINA (MT - SRP)
- STANCIU DRAGOȘ MARIAN
(MT - DJ)
- DAN LIANA ANTOANETA
(MT - Serviciul Medical)
- VIDA GABRIELA
(MT - DRP)

- Dr. FURIR ANCA MARIA
(Colegiul Medicilor Hunedoara)
- IONESCU MARIANA LUCIA (O.A.M.G.M.A.M.R.)

- COTRUȚĂ FLORENTINA (MT - Serviciul Medical)
- SOCOTEANU MONICA (MT - Serviciul Medical)
- VOINEA VALENTINA (MT - Serviciul Medical)
- BONGIOIANU GEORGIANA (MT - Serviciul Medical)

- Dr. IRIMIE ELISABETA
(Colegiul Medicilor Hunedoara)
- NICOARĂ LIVIA (O.A.M.G.M.A.M.R.)
 
COMITETUL DIRECTOR [declaratii de avere si interese]
- Manager
- Director Medical
- Director Financiar-Contabil
 
- Dr. ȘTEFAN Dumitra
- Dr. ȘTEFAN Dumitra
- Ec. FLOROIU Adriana
   
CONSILIUL DE ETICA [decizia de numire]
 [decizia de modificare]
Reprezentanți aleși ai corpului medical
- Membrii permanenți - Dr. FURIR Anca Maria - Președinte
- Dr. SICOE Lioara Petruța
- Dr. STRATON Cristina
- Membrii supleanți - Dr. TANU Sorin
- Dr. BĂDIȚĂ Magdalena
- Dr. CHICEA Lucian
   
Reprezentanți aleși ai corpului medical
- Membrii permanenți - SIMA Simona
- MASTAN Mariana
- Membrii supleanți - IURCA Lumința
- HAICU Antonela
   
Reprezentantul
aparatului functional
- MANDRA Maria Cristina
   
Secretarul
Consiliului de Etică
- Ec. BORȘEIU Alina-Corina
   
Secretar supleant al
Consiliului de Etică
- Ec. MAN Maria Sanda

 
 
   
 
 

   
 
 
 
   
   
 
 
   
 

 
 
 
  ORGANIGRAMA SPITALULUI GENERAL C.F. SIMERIA
     
     
 

ORGANIGRAMA

     
 
   

 

 
   
   
   
     
 
 
   
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2017 Spitalul General C.F. SIMERIA