MINISTERUL MEDIULUI ŞI

GOSPODĂRIRII APELOR

AVEM OBLIGAŢII FAŢĂ DE

GENERAŢIILE  VIITOARE: ATINGEREA

 UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE

CUM: PRIN IMPLICAREA FACTORILOR INTERESAŢI

INTERACTIUNEA DINTRE PUBLIC ŞI AUTORITĂŢILE PUBLICE, ĪNTR-UN

CONTEXT DEMOCRATIC,             FUNDAMENTEAZA

PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI LA DECIZIILE

PRIVIND MEDIUL

 

UN  PAS  IMPORTANT:

ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMAŢIA PRIVIND MEDIUL

 

ESTE UN DREPT ?

ESTE O DATORIE ?

CUM SE ASIGURĂ  ?             

Protesters gather during anti-Danish protest in Yemeni capital Sanaa © 2006 ReutersESTE VORBA DESPRE:

TRANSPARENŢĂ,

RESPOSABILITATE

ŞI

DISPONIBILITATEA  DE  

      A RĂSPUNDE

 

ESTE UNUL DIN  DREPTURILE  OMULUI

 

CE DREPTURI ARE PUBLICUL

 

     Să fie informat despre:

-         orice este informaţie privind mediul

-         o ameninţare iminentă asupra sănătăţii umane din cauze naturale sau  provocată de activităţi umane

-         o ameninţare iminentă asupra mediului din cauze naturale sau  provocată de activităţi umane

-         operatorii economici care desfăşoară activităţi pe bază de autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu, despre consecinţele acestor activităţi şi/sau produselor lor asupra mediului

 Să solicite:

-         punerea la dispoziţia sa a informaţiei privind mediul

 Cui solicită ?

-         autoritaţilor publice care deţin informaţii privind mediul, adică nu numai autorităţilor publice pentru protecţia mediului

  Mai exact, cui solicită ?

-         compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice din cadrul autorităţilor publice

  Cum solicită ?

-         īn scris

  Alte mijloace de informare     directă:

-         paginile web ale autorităţilor publice pentru protecţia mediului

-         paginile web ale altor autorităţi publice

-         bazele de date cu informaţia privind mediul

-         pliante aflate la sediul   autorităţilor de mediu

-         emisiuni radio/TV, presa scrisă, comunicate de presă

 

CE INFORMAŢIE  PRIVIND MEDIUL   SE PUNE ĪN MOD ACTIV LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI

 

-     tratate, convenţii şi acorduri internaţionale la care Romānia este parte;

-     legislaţia naţională privind mediul;

-         politici, planuri şi programe īn legatură cu mediul;

-     rapoartele privind starea mediului;

- datele/rezumatele datelor rezultate din  monitorizarea activităţilor ce afectează sau pot afecta mediul;

-     avizele, acordurile şi autorizaţiile pentru activităţile cu impact asupra mediului;

-     studiile de impact asupra mediului;

-     evaluările de risc privind elementele de mediu;

-     convenţiile īncheiate īntre autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, sau indicarea locului unde o astfel de informaţie poate fi gasită;

 

 CE FACEŢI PENTRU A AFLA CE INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢIN AUTORITĂŢILE PUBLICE

 

Vă adresaţi autorităţilor publice pentru protecţia mediului deoarece acestea sunt obligate să:

-         afişeze pe site-ul propriu lista informaţiilor de mediu deţinute, astfel:

MMGA, la adresa www.mmediu.ro;

ANPM, la adresa www.anpm.ro;

 

-         elaboreze baza de date cu informaţia privind mediul diseminată īn mod activ şi să asigure accesul publicului prin includerea acesteia pe pagina proprie web

-         asigure actualizarea bazelor de date, anual.

 

ESTE GRATUIT ACCESUL LA INFORMAŢIA PRIVIND MEDIUL ?

DA,

-         accesul la orice liste sau registre cu informaţii de mediu este gratuit dacă acestea sunt examinate pe loc;

 

ĪNSĂ,  

SE APLICĂ TARIFE, īn cazul īn care solicitarea de informaţie privind mediul implică realizarea de copii.

 

AŞADAR: publicul achită costul copierii.

Informaţia poate fi solicitată pe hārtie, dischetă, sub formă de īnregistrări audio/video, CD, poşta electronică.

 

ĪN CĀT TIMP SE RĂSPUNDE UNEI SOLICITĂRI SCRISE DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

 

-         īn maximum 1 lună de la data īnregistrării cererii la autoritatea publică;

-         termenul de 1 lună se poate prelungi la 2 luni dacă volumul şi complexitatea informaţiei solicitate suntfoarte mari;

 

 SE POATE REFUZA O SOLICITARE  DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

      DA, dacă dezvăluirea acesteia afectează:

-         confidenţialitatea procedurilor autorităţilor publice

-          relaţiile internaţionale, securitatea publică sau apărarea naţională

-         cursul justiţiei

-         confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale (protejarea unui interes economic legitim)

-         drepturile de proprietate intelectuală

-         confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică, īn cazul īn care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor

-         interesele sau protecţia oricărei persoane care a oferit voluntar informaţiile cerute, fără ca acea parte să aibă obligaţia legală sau să fie posibil a fi obligată legal să furnizeze informaţiile, cu excepţia cazului īn care acea persoană a consimţit la divulgarea informaţiei respective

-         protecţia mediului la care se referă astfel de informaţii cum ar fi localizarea speciilor rare.

 

MAI POATE FI REFUZATĂ ŞI CĀND:

-         informaţia solicitată nu este deţinută de sau pentru autoritatea publică la care a fost īnaintată cererea

-         cererea este īn mod evident nerezolvabilă

-         cererea este formulată īntr-o manieră prea generală

-          cererea priveşte materiale īn curs de completare sau documente ori date nefinalizate

-         cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne

 

CĀND NU SE RESPINGE O SOLICITARE  DE INFORMAŢIE PRIVIND MEDIUL ?

-         cānd aceasta se referă la emisii, descărcări sau alte evacuări de poluanţi īn mediu

-         in ce termen: se ţine cont de termenul specificat de solicitant, cāt mai repede posibil dar nu mai tārziu de 1 lună de la data īnregistrării cererii

              

Accesul la informaţia   privind mediul pe baza tehnologiei electronice şi/sau a telecomunicaţiilor computerizate

 

 Uită-te bine !

                 Poţi fii chiar tu !!!!

 

PUBLIC NEMULŢUMIT ?

 

      Acces la justiţie, astfel:

Orice persoană nemulţumită de răspunsul    primit la o cerere de furnizare a informaţiei privind mediul are dreptul să acţioneze astfel :

-         plāngere prealabilă adresată conducătorului autorităţii publice de la care a primit răspunsul nesatisfăcător;

-         cerere la instanţa de contencios administrativ competentă, dacă nu este mulţumit de soluţionarea plāngerii prealabile

 

Vezi Legea contenciosului administrativ nr.554/2004

Citeste HG nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia  privind mediul (Mof.760/2005)

 

MINISTERUL MEDIULUI  SI GOSPODARIRII APELOR

Bulevardul Libertatii nr.12, sector 5, Bucuresti

Tel: +4021 316 6138

Fax: +4021 316 04 21

E-mail: birou.presa@mmediu.ro

Pagina web: www.mmediu.ro

-         Martie 2006