Menu
 

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru Óngrijiri paliative

 

Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma Ón domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
  

LEGISLAȚIA SECUNDARĂ Ón domeniul siguranței transporturilor


 
 
ORDINUL nr. 1256/2013
pentru aprobarea functiilor din siguranta transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala si/sau psihologica
 
   
Ordinul nr. 1258/2013
pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti
 
   

Ordinul nr. 1261/2013
privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala

 
   

Ordinul nr. 1263/2013
pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia

 
   

Ordinul nr. 1257/1391/2013
pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor

 
   

Ordinul nr. 1259/1392/2013
privind aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor, precum si a componentei acestor comisii

 
   
Ordinul nr. 1260/1390/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii Ón siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării
 
   
Anexa la Ordinul MT/MS nr.1260/1390/2013
Normele  metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii Ón siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării
 
 
   
Ordinul nr. 1262/1393/2013
pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, Ón vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii Ón siguranţa transporturilor precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii Ón siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul
 
   
Anexa 1 la Ordinul MT/MS nr.1262/1393/2013
Normele privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice, Ón vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii Ón siguranţa transporturilor
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2022 Spitalul General C.F. SIMERIA