Menu
 

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

 

   
Contract-cadru 2023-2024
 (H.G. 521/26.05.2023)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2023-2024
(O. 1.857/441/2023)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
 


 

 
  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC comunicate din oficiu:  
     
  Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii  
     
  a. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;  
  b. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;  
  c. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;  
  d. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;  
  e. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  
  f. programele şi strategiile proprii  
  g. lista cuprinzând documentele de interes public  
  h. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;  
    A. Agenda conducere  
    B. Rapoarte si studii  
    C. Lista documente de interes public  
    D. Lista documente produse/gestionate de unitate  
    E. Rapoarte anuale aplicare a Legii nr. 544/2001  
    F. Buletin informativ al informatiilor de interes public  
    G. Situatia drepturilor salariale pe functii si a altor drepturi/beneficii sept. 2018  
    H. Centralizator achizitii publice  
    I. Contracte de achizitie publica de peste 5000 euro  
    J. Programul de functionare al unitatii  
 
     
     
  PLANUL DE MANAGEMENT
al SPITALULUI GENERAL CĂI FERATE SIMERIA 2021-202
6
 
     
  STRATEGIA DE DEZVOLTARE
a SPITALULUI GENERAL CĂI FERATE SIMERIA 2021
 
     
  PROIECT DE DEZVOLTARE
al SPITALULUI GENERAL CĂI FERATE SIMERIA
 
  HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
     
  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
al SPITALULUI GENERAL C.F. SIMERIA
 
     
  REGULAMENT INTERN
pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul
SPITALULUI GENERAL C.F. SIMERIA
 
     
DECLARAȚIA MANAGERULUI Spitalului General CF Simeria privind
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
     
  POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE  
     
  CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
la nivel de GRUP DE UNITĂȚI SANITARE DIN REȚEAUA PROPRIE A MINISTERULUI TRANSPORTURILOR pe perioada 2018-2020
 
     
  CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
la nivelul SPITALULUI GENERAL CF SIMERIA pe perioada 2022-2024
 
     
 
  SITUAȚII FINANCIARE  
 
RAPOARTE DE ACTIVITATE
     
  RAPORTARE CONSUM DE MEDICAMENTE  
     
  ACHIZITII PUBLICE  
     
  MIJLOACE FIXE si OBIECTE DE INVENTAR propuse pentru casare  
  MIJLOACE FIXE scoase din funcțiune și OBIECTE DE INVENTAR casate - 2022  
     
  MIJLOACE FIXE scoase din funcțiune și BUNURI MATERIALE declasate - 2023  
     
  ANGAJARI  
     
  LISTA CU ANGAJAȚII SPITALULUI GENERAL C.F. SIMERIA  
     
  DECLARATII DE INTERESE, INCOMPATIBILITATI SI DE AVERE  
     
  SITUATIE SALARII DE BAZA SI SPORURI  
     
PARTENERIATE
 
 
     
     
 
     

 
 
 
  PURTATOR DE CUVANT al Spitalului General CF Simeria  
 
BOLOJAN Andrei Alexandru
(decizia de numire nr.228/22.12.2023)

tel.:
fax.:
e-mail:
0254-260100
0254-260105

pr@spitalgeneralcfsimeria.ro
 
 
     
  RESPONSABIL cu difuzarea informatiilor publice  
 
cons. juridic
MANDRA Maria Cristina
tel.:
fax.:
e-mail:
0254-260100
0254-260105

juridic@spitalgeneralcfsimeria.ro
 
     
     
 

PROGRAM DE AUDIENTE

 
     
 
Manager
BOLOJAN Andrei Alexandru

Director medical
Dr. CHIOREANU Andreea

Dir. Financiar Contabil
Ec. FLOROIU Adriana

Luni - Vineri
10:00- 12:00

Marti
12:00-13:00

Joi
9:00-10:00

 
 

Persoanele care doresc sa fie primite in audienta se vor adresa in scris cu o cerere in acest sens.
Cererile se pot transmite prin e-mail la adresa secretariat@spitalgeneralcfsimeria.ro sau pe fax: 0254-260105.

 
 
   
      
 
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  >> Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal / medical
  >> NOTĂ de INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale
      personalului din cadrul Spitalului General C.F. Simeria
  >> Date de contact DPO: - RIPOSAN Gabriela Elena
    - tel. 0254-260.681 int.111
    - e-mail: dpo@spitalgeneralcfsimeria.ro
 
CONSILIUL ETIC
  - Anunț
  - Decizie privind Consiliul Etic
  - Decizia privind consiliul Etic - modificată
  - Raportul Consiliului Etic - 2020
  - Raportul Consiliului Etic - 2021
  - Formular de sesizare
  - Chestionar de feedback al pacientului
   
CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI DE INTEGRITATE
 
CONSILIERUL DE ETICĂ
  - Decizie privind consilierul de etică
  - Raportul consilierului de etică - 2020
  - Raportul consilierului de etică - 2021
   
LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)
  - Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în
  Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 14 iulie 2016
.
  - Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001
  - BULETIN INFORMATIV Legea 544/2001
 
DECIZIA nr.3 din 09.01.2017 a Managerului Spitalului general CF Simeria
  privind organizarea si asigurarea accesului liber si neingradit al oricarei persoane
la informatiile de interes public.
DECIZIA nr.4 din 09.01.2017 a Managerului Spitalului general CF Simeria
privind constituirea Comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la
informatiile de interes public
si responsabilitatile acesteia.
 
 
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2016
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2017
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2018
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2019
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2021
RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2022
 
 
SOLICITARE INFORMATII DE INTERES PUBLIC
  - Cerere solicitare informatii de interes public
  - Reclamatie administrativa (raspuns negativ)
  - Reclamatie administrativ (intarziere raspuns)
 
ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATII PRIVIND MEDIUL
- GHIDUL autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatiile privin mediul
- informatii despre mediu
  - legislatia cu privire la mediu
   
 
GHIDUL PACIENTULUI
 
INFORMARE privind nivelul alocatiei de hrana
 
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2023 Spitalul General C.F. SIMERIA