Menu
 
FEEDBACK

BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru Óngrijiri paliative

 

Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma Ón domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

   
  

RAPOARTE ȘI STUDII


 

RAPOARTE DE ACTIVITATE MANAGER
  RAPORT  de activitate MANAGER pentru anul 2020  
  RAPORT  de activitate MANAGER pentru anul 2021  
     
RAPOARTE STATISTICE DE ACTIVITATE
  RAPORT STATISTIC de activitate pentru anul 2020  
  RAPORT STATISTIC de activitate pentru anul 2021  
  RAPORT STATISTIC de activitate pentru anul 2022  
     
  RAPOARTE I.A.A.M.  
  Rata de Incidență și prevalență IAMM 2023  
  RAPORT ANUAL privind activitatea CPIAAM  Ón anul 2021  
  RATA DE INCIDENȚĂ IAAM  pentru anul 2021  
  RATA DE PREVALENȚĂ IAAM  pentru anul 2021  
  RATA IAAM  defalcată pe trimestre pentru anul 2021  
     
  RAPOARTE DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII Legii nr.544/2001  
  RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 Ón anul 2020  
  RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 Ón anul 2021  
  RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 Ón anul 2022  
  RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr.544/2001 Ón anul 2023  
     
  RAPOARTE PRIVIND IMPLEMENTAREA S.N.A.  
  RAPORTARE privind implementarea S.N.A. Ón anul 2022  
  RAPORTARE privind implementarea S.N.A. Ón anul 2023  
     
  RAPOARTE AVERTIZOR DE INTEGRITATE  
  RAPORTARE aferentă anului 2023  
     
RAPORTARE CONSUM DE MEDICAMENTE
 
 
 
 
 
 
     
 
     
     
   

 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2024 Spitalul General C.F. SIMERIA