Mijloace fixe scoase din functiune  si Obiecte de inventar casate

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma Ón domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
HG 862/28 iunie 2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice
Ordin 447/23 dec. 2003
privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi
 

mai multe  >>

 
DOCUMENTE necesare pentru internare in spital
  - bilet de trimitere
  - dovada calitatii de asigurat
   
 
DOCUMENTE necesare pentru programare la examinarea pentru siguranta circulatiei
  - adeverinta de la medicul de familie
  - adresa de la institutia care solicita examinarea
  - dovada platii taxelor de examinare
   

PROGRAMARI pentru examinarea medicala pentru siguranta circulatiei

  - se fac la FISIERUL DE SIGURANTA CIRCULATIEI
   
CONTESTATIILE la avizele medicale eliberate de unitatea noastra
  - se depun la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -
Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 -
Directia Securitate Medico-Sociala si Sanatate, tel./fax 021-3196142
   
REEXAMINAREA la Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei a persoanelor declarate inapte de catre Comisiile Teritoriale, se face pe baza urmatoarelor documente:
  - solicitare catre DSMSS din partea angajatorului pentru a fi examinata persoana declarata inapta (pt. liber profesionisti nu e necesara)
  - cerere in nume propriu a petentului catre angajator prin care solicita reexaminarea la Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei
  - fisa personala a angajatului ce urmeaza a fi examinat la Comisia Centrala de Siguranta Circulatiei (pt. liber profesionisti nu e necesara)
  - copie de pe avizul medical sau psihologic din care rezulta inaptitudinea
 

INFORMATII PUBLICE PRIVIND MEDIUL [...]

 

LEGATURI UTILE

     
MINISTERUL SANATATII www.ms.ro
CASA NAT. DE ASIGURARI DE SANATATE www.casan.ro
C.A.S. HUNEDOARA www.cjashd.ro
A.S.P. HUNEDOARA www.asphd.ro
COLEGIUL MEDICILOR www.cmr.ro
LISTA MEDICAMENTE www.msf-dgf.ro
VIATA MEDICALA www.vmr.ro
ROMEDIC - portal de informare medicala www.romedic.ro
DNM - Directorul National de Medicina www.dnm.ro
   

  SPITALUL CLINIC nr. 1 CF Witing - BUCURESTI www.spitalcfwiting.ro  
SPITALUL UNIVIVERSITAR C.F. - TIMISOARA www.spitaluniversitarcftimisoara.ro
SPITALUL UNIVERSITAR C.F. - CLUJ www.spitaluluniversitarcfcluj.ro
SPITALUL CLINIC C.F. - CONSTANTA www.spitalcfconstanta.ro
SPITALUL UNIVERSITAR C.F. - CRAIOVA  
SPITALUL UNIVERSITAR C.F. - IASI www.spitaluniversitarcfiasi.ro
SPITALUL GENERAL nr. 2 CF - BUCURESTI  
SPITALUL GENERAL C.F. - BRASOV www.spcfbv.ro
SPITALUL GEN. C.F. - DROBETA TR. SEVERIN www.spitalcfr.drobeta.go.ro
SPITALUL GENERAL C.F. - GALATI www.spitalgeneralcfgalati.ro
SPITALUL CLINIC C.F. - ORADEA www.spitalcforadea.ro
SPITALUL GENERAL C.F. - PASCANI www.spitalulgeneralcf-pascani.ro
SPITALUL GENERAL C.F. - PLOIESTI www.spitalcfploiesti.ro
SPITALUL GENERAL C.F. - SIBIU www.spitalcfsibiu.ro
 
Despre noi Personal Oferta Servicii Tarife Anunturi Utile Contact
© 2006-2014 Spitalul General C.F. SIMERIA