BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru īngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma īn domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 
 
  LEGISLAȚIE
     
HOTĂRĀREA GUVERNULUI nr.696 din 26 iunie 2021
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022
publicată in M.Of. nr.633 din 28 iunie 2021
  forma publicata
     
O.S.G.G. nr.600 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
   
ORDINUL nr.1761 din 3 septembrie 2021
pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia
publicat īn M.Of. nr.882 din 14 septembrie 2021
   
     
ORDINUL nr.1226 din 3 decembrie 2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
  forma publicata
     
ORDINUL nr.446 din 18 aprilie 2017
privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
   
     
REGULAMENTUL P.E. și al CONSILIULUI U.E. nr.679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice īn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
   
     
O.M.T. nr.945 din 19 august 2015
privind aprobarea Regulamentului de comunicare si a modului de desfasurare a activitatilor privind relatia cu mijloacele de comunicare in masa din domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor
   
     
ORDINUL nr.1257 din 10.10.2013
privind aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor
publicat in M.Of. nr.745 din 2 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1151 din 03.09.2021
pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor.
publicat in M.Of. nr.848 din 6 septembrie 2021
  forma publicata
     
OUG nr.8 din 19.02.2013
privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii Nr.95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii
publicat in M.Of. nr.115 din 28 februarie 2013
  forma publicata
ORDINUL nr.24 din 30 martie 2010
privind aprobarea listelor cuprinzānd informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma īn domeniul sănătăţii
publicata in M.Of. nr. 391/5 mai. 2006
  forma promulgată
forma actualizata
 
     
ORDINUL nr.1101 din 30.09.2016
privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare.
publicat in M.Of. nr.791 din 7 octombrie 2016
  forma publicata
     

ORDIN nr.914 din 26 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le īndeplinească un spital īn vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
publicat in M.Of. nr. 695/15 aug. 2006

     
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003
drepturilor pacientului
publicata in
M.Of. nr. 51/29 ian. 2003
  forma publicata
     
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
HOTARAREA GUVERNULUI nr.570 din 21 august 1991
privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare
publicata in
M.Of. nr.189/19 sept. 1991
  forma publicata
   
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2022 Spitalul General C.F. SIMERIA