BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru īngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma īn domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 
 
  LEGISLAȚIE
     
ORDINUL nr.388 din 31.03.2015
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare īn anul 2015 a Hotărārii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale īn cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 
publicat in M.Of. nr.220 din 1 Aprilie 2015
  forma publicata
     
ORDINUL nr.386 din 31.03.2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 
publicat in M.Of. nr.221 din 1 Aprilie 2015
  forma publicata
     
ORDINUL nr.185 din 30.03.2015
pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 
publicat in M.Of. nr.219 din 1 Aprilie 2015
  forma publicata
ORDINUL nr.163 din 13.03.2015
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentānd asistenţa medicală acordată īn baza documentelor internaţionale cu prevederi īn domeniul sănătăţii la care Romānia este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 
publicat in M.Of. nr.225 din 2 Aprilie 2015
  forma publicata
     
HOTARAREA GUVERNULUI nr.21 din 14 ianuarie 2015
privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor
publicata in
M.Of. nr.50/21 ian. 2015
  forma publicata
     
HOTARAREA GUVERNULUI nr.400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
publicat in M.Of. nr.366 din 19 Mai 2014
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1262 din 10.10.2013
pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si
persoanele desemnate sa efectueze controlul
publicat in M.Of. nr.756 din 5 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1261 din 10.10.2013
privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala.  
publicat in M.Of. nr.723 din 25 noiembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1260 din 10.10.2013
privind aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii īn siguranţa transporturilor şi periodicitatea  examinării 
publicat in M.Of. nr.756 din 5 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1258 din 10.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti  
publicat in M.Of. nr.647 din 22 octombrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1257 din 10.10.2013
privind aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului īn care se face dovada īndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii īn siguranţa transporturilor
publicat in M.Of. nr.745 din 2 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1256 din 10.10.2013
privind aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală  şi/sau psihologică
publicat in M.Of. nr.746 din 2 decembrie 2013
  forma publicata
     
OUG nr.8 din 19.02.2013
privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii Nr.95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii
publicat in M.Of. nr.115 din 28 februarie 2013
  forma publicata
DECIZIA nr.1 din 18.01.2013
Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
publicat in M.Of. nr.112 din 27 Februarie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.972 din 28 iunie 2010
pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor
publicata in M.Of. nr. 467/7 iulie 2010
  forma publicata
     
LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma īn domeniul sănătăţii
publicata in M.Of. nr. 391/5 mai. 2006
  forma promulgată
forma actualizata
 
     
ORDIN nr.916 din 27 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale īn unităţile sanitare
publicat in M.Of. nr. 759/06 sept. 2006
  forma publicata
     

ORDIN nr.914 din 26 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le īndeplinească un spital īn vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
publicat in M.Of. nr. 695/15 aug. 2006

   
     
LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003
drepturilor pacientului
publicata in
M.Of. nr. 51/29 ian. 2003
  forma publicata
     
HOTARAREA GUVERNULUI nr.570 din 21 august 1991
privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare
publicata in
M.Of. nr.189/19 sept. 1991
  forma publicata
   
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2017 Spitalul General C.F. SIMERIA