BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2021-2022
 (H.G. 696/2021)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>

 
 
  LEGISLAȚIE
     
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.696 din 26 iunie 2021
pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022
publicată in M.Of. nr.633 din 28 iunie 2021
  forma publicata
     
O.S.G.G. nr.600 din 20 aprilie 2018
privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 
   
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 
   
     
HOTĂRÂRE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
ORDINUL nr.446 din 18 aprilie 2017
privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor 
   
     
REGULAMENTUL P.E. și al CONSILIULUI U.E. nr.679 din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 
   
     
O.M.T. nr.945 din 19 august 2015
privind aprobarea Regulamentului de comunicare si a modului de desfasurare a activitatilor privind relatia cu mijloacele de comunicare in masa din domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor
   
     
ORDINUL nr.1262 din 10.10.2013
pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unitatilor medicale si/sau psihologice in vederea examinarii personalului din transporturi cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unitatile medicale si/sau psihologice agreate sa efectueze examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si
persoanele desemnate sa efectueze controlul
publicat in M.Of. nr.756 din 5 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1261 din 10.10.2013
privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unitatilor specializate medicale si/sau psihologice in vederea agrearii de catre Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atributii in siguranta transporturilor, precum si pentru viza anuala.  
publicat in M.Of. nr.723 din 25 noiembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1260 din 10.10.2013
privind aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea  examinării 
publicat in M.Of. nr.756 din 5 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1258 din 10.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind infiintarea, organizarea, functionarea si componenta Comisiei centrale medicale si psihologice in siguranta transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting Bucuresti  
publicat in M.Of. nr.647 din 22 octombrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1257 din 10.10.2013
privind aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor
publicat in M.Of. nr.745 din 2 decembrie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.1256 din 10.10.2013
privind aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală  şi/sau psihologică
publicat in M.Of. nr.746 din 2 decembrie 2013
  forma publicata
     
OUG nr.8 din 19.02.2013
privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii Nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
publicat in M.Of. nr.115 din 28 februarie 2013
  forma publicata
DECIZIA nr.1 din 18.01.2013
Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
publicat in M.Of. nr.112 din 27 Februarie 2013
  forma publicata
     
ORDINUL nr.24 din 30 martie 2010
privind aprobarea listelor cuprinzând informațiile secrete de serviciu și informațiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
publicata in M.Of. nr. 391/5 mai. 2006
  forma promulgată
forma actualizata
 
     
ORDIN nr.916 din 27 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
publicat in M.Of. nr. 759/06 sept. 2006
  forma publicata
     

ORDIN nr.914 din 26 iulie 2006
al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
publicat in M.Of. nr. 695/15 aug. 2006

     
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003
Codul Muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
LEGEA nr.46 din 21 ianuarie 2003
drepturilor pacientului
publicata in
M.Of. nr. 51/29 ian. 2003
  forma publicata
     
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
   
     
HOTARAREA GUVERNULUI nr.570 din 21 august 1991
privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 235/1991 si reorganizarea activitatii transporturilor feroviare
publicata in
M.Of. nr.189/19 sept. 1991
  forma publicata
   
 
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2021 Spitalul General C.F. SIMERIA