BENEFICIARI ELIGIBILI
pentru îngrijiri paliative

In conformitate cu prevederile legale, acordarea serviciilor medicale in cadrul Ambulatoriului de specialitate se va face numai in baza unei PROGRAMARI

 
   
Contract-cadru 2014-2015
 (H.G. 400/2014)
Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015
(O. 619/2014)

DREPTURILE si OBLIGATIILE asiguratilor

LEGISLATIA SECUNDARA
in domeniul sigurantei transporturilor

Legea 95/14 aprilie 2006
privind reforma în domeniul sanatatii

HG 706/2 iunie 2006
pt. aprobarea Contractului-cadru
   
   
 

mai multe  >>


 


 

    PREGĂTIREA PENTRU INTERNARE  
   

Pentru internare, vă rugăm să vă prezentați la Biroul de Internări al Spitalului General CF Simeria.

   
ACTE NECESARE
LA INTERNARE
- bilet de trimitere/de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
- buletinul/cartea de identitate;
- dovada calității de asigurat


 
Conform Ordinului CNAS nr. 95/2015, după 1 mai 2015, pentru dovedirea calității de asigurat se utilizează:
a. cardul național;
b. adeverință de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată de către casa de asigurări de
sănătate, la solicitarea asiguratului care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național;
c. documentele prevăzute la art. 212* alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru persoanele pentru care nu a fost emis cardul național, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;
d. adeverință de înlocuire a cardului național pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat (pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor personale, defecțiuni tehnice, alte situații justificate).

*Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverința de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de CNAS.
http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html

Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani.
   
CE SĂ ADUCEȚI CU DUMNEAVOASTRĂ LA INTERNARE Obiecte de igienă personală:
- prosop, săpun, burete, periuță și pastă de dințiș
- pijamale / cămașă de noapte, halat, papuci, pieptene.
  Pijama/cămașă de noapte, halat și papuci puteți primi la internare de la garderoba spitalului, dar este permisă și folosirea propriilor obiecte vestimentare.
  Alte lucruri personale: cărți pentru citit, ochelari pentru citit.
  Medicamente
Vă rugăm să informați medicul curant asupra medicamentelor pe care le luați.
   
  Ce să NU aduceți cu dumneavoastră la internare: Obiecte de valoare
Vă recomandăm să nu aduceți cu dumneavoastră sume mari de bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare, deoarece spitalul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea acestora.
   
  DESPRE ȘEDEREA DUMNEAVOASTRĂ
   
DREPTURI 1. să fiți tratat cu respect și considerație față de cultura, convingerile, valorile și preferințele dumneavoastră;
2. intimitate și confidențialitate privind starea de sănătate;
3. mediu de îngrijire curat și sigur;
4. să cunoașteți regulile și regulamentele ce vă sunt aplicabile pe durata spitalizării;
5. să primiți informații privind serviciile oferite de spital pentru îngrijirea medicală, confortul și siguranța dumneavoastră;
6. să primiți informații privind diagnosticul, planul de tratament, rezultate, într-o manieră deschisă și clară;
7. să primiți informații clare privind riscurile, avantajele/dezavantajele diferitelor metode de tratament;
8. să participați la deciziile privind îngrijirea medicală și planul de tratament, inclusiv prin manifestarea consimțământului atunci când este necesar;
9. să refuzați orice îngrijire, tratament, procedură, investigație cu asumarea răspunderii pentru decizia dumneavoastră;
10. acces la dosarul medical;
11. internare cu însoțitor, cu acordul medicului șef de secție;
12. să cunoașteți numele medicului curant, precum și al personalului medical implicat în îngrijirea dumneavoastră;
13. să solicitați externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant;
14. să primiți sau să refuzați vizitatori;
15. să solicitați, la cerere, servicii religioase;
16. să primiți, la externare, Scrisoarea Medicală, Biletul de Externare și Decontul de cheltuieli;
17. să completați Chestionarul de Evaluare a Satisfacției Pacientului, pentru a ne împărtăși opinia dumneavoastră sinceră și deschisă asupra îngrijirilor medicale primite pe durata spitalizării.
   
RESPONSABILITĂȚI 1. să tratați cu respect și considerație toate persoanele pe care le întâlniți în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului);
2. să respectați și să păstrați ordinea și liniștea în spital;
3. să păstrați curățenia în salon/rezervă/spații comune;
4. să respectați intimitatea și confidențialitatea celorlalți;
5. să colaborați cu echipa medicală;
6. să oferiți toate informațiile cu privire la starea dumneavoastră de sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele pe care le luați etc.);
7. să respectați tratamentul și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant;
8. să vă asumați riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de medicul curant;
9. să informați personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat;
10. să puneți întrebări atunci când nu înțelegeți procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul curant;
11. să respectați toate acțiunile privind igiena și curățenia desfășurate în spital;
12. să purtați echipamentul de spital și să asigurați în permanență curățenia acestuia;
13. să păstrați alimentele la frigiderul secției;
14. să respectați regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, igiena generală, lenjeria de corp);
15. să mergeți însoțit de personalul medical și să purtați halat de protecție la consultațiile interclinice și de explorare recomandate de medicul curant;
16. să nu părăsiți incinta spitalului decât cu aprobarea medicului curant și pentru
situații întemeiate;
17. să utilizați cu atenție și să nu deteriorați bunurile spitalului;
18. să nu introduceți sau să consumați băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege;
19. să nu fumați în incinta spitalului;
20. să respectați programul de servire a mesei;
21. să respectați programul de vizită;
22. să aveți grijă de bunurile proprietate personală;
23. să informați, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient.
   
  SPITALIZAREA
   
INTERNAREA
ÎN SECȚIE
După finalizarea procedurilor de internare la Biroul de Internări al Spitalului General CF Simeria, vă rugăm să vă prezentați la secția unde ați fost internat.
Documentele primite la Biroul de Internări le veți înmâna Asistentei Șefe. Aceasta se va asigura că veți ajunge în salon, în condiții optime și de siguranță.
   
TRATAMENT Pe durata spitalizării, medicul curant vă va informa asupra planului de tratament (proceduri, intervenții, medicație etc.), etapă concretizată prin semnarea consimțământului informat.
De asemenea, medicul curant poate recomanda efectuarea unor investigații/ consultații în alte secții ale spitalului.
PUNEȚI ÎNTREBĂRI, FIȚI DESCHIS ȘI ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI MEDICAL oricând simțiți o schimbare în starea dumneavoastră de sănătate (febră, dureri de orice tip etc.).
Vă asigurăm de confidențialitatea informațiilor atât pe durata spitalizării, cât și după externare.
   
PROGRAMUL
DE MASĂ
Pe durata spitalizării, veți primi trei mese potrivit programului. Acestea se vor servi în sala de mese (cu excepția pacienților imobilizați la pat). Meniul va fi adaptat pentru fiecare pacient și fiecare tip de afecțiune. Spitalul nu își asumă răspunderea pentru reacțiile adverse provocate de alimentele care nu au fost pregătite sau furnizate de spital.
  07:00 - 09:00 Micul dejun
12:15 - 14:15 Prânz
18:30 - 20:30 Masa de seară

 

 


 


 

    PREGĂTIREA PENTRU EXTERNARE  
   

Înainte de externare discutați cu MEDICUL CURANT asupra următorului control și a tratamentului pe care trebuie să-l urmați, dar și asupra regimului alimentar și a stilului de viață și de muncă.

   
MOMENTUL EXTERNĂRII CINE STABILEȘTE EXTERNAREA?
Medicul curant. În funcție de evoluția stării dumneavoastră de sănătate, medicul curant va decide, de comun acord, momentul externării.


 
CÂND SE VA COMUNICA ZIUA EXTERNĂRII?
Cu o zi înainte de externare. Veți fi informat de către medicul curant asupra momentului externării. Vă recomandăm să vă anunțați familia sau prietenii, astfel încât plecarea din spital să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră.
Dacă nu dispuneți de un mijloc de comunicare cu familia sau prietenii, vă rugăm să solicitați sprijinul personalului medical.
  AM POSIBILITATEA SĂ FIU EXTERNAT LA CERERE?
Da. Puteți solicita externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant.
  TREBUIE SĂ PLĂTESC PENTRU SERVICIILE MEDICALE SPITALICEȘTI?
DA. Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, suma aferentă coplății este de 5 RON. Aceasta se va plăti la casieria Spitalului General CF Simeria, în momentul externării.
  OPINIA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ?
DA. Pentru că ne dorim să îmbunătățim în permanență calitatea serviciilor medicale, vă încurajăm să ne împărtășiți opinia dumneavoastră sinceră și deschisă despre timpul petrecut în cadrul spitalului nostru, prin completarea Chestionarului de Evaluare a Satisfacției Pacienților. Spitalul apreciază sugestiile dumneavoastră.
De asemenea, puteți să ne scrieți:
- pe pagina de internet www.spitalgeneralcfsimeria.ro
- pe adresa de email secretariat@spitalgeneralcfsimeria.ro
Eventualele reclamații pot fi depuse la Cutia Asiguratului sau la Secretariatul spitalului.
   
DOCUMENTE
PRIMITE LA
EXTERNARE
- Bilet de externare
- Scrisoare medicală pentru medicul de familie
- Rețetă pentru tratament
- Concediu medical, dacă este cazul
- Decontul de cheltuieli
   
LISTĂ DE VERIFICARE ÎNAINTE DE PLECARE - mijloc de transport pentru a ajunge în siguranță acasă;
- documentele primite la externare;
- obiectele personale: prosop, săpun, burete, periuță și pastă de dinți, pijamale / cămașă de noapte, halat, papuci, pieptene, ceas/bijuterii/bani, telefon, cărți/ reviste, ochelari, medicamente, altele.
   
COPLATA CATEGORIILE DE ASIGURAȚI SCUTITE DE COPLATĂ:
„Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 r, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme” (art. 99, alin. (3), Anexa nr. 2, H.G. 140/2018 - Contract-cadru 2018-2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare)
„Următoarele categorii de asigurați sunt scutite de la coplată, după cum urmează:
a) copiii până la vârsta de 18 ani;
b) tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții;
c) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
d) persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
e) toate femeile însărcinate și lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale;
f) persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;
g) persoanele reținute, arestate sau deținute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reținere și arestare preventivă. (art. 225 din Legea nr. 95/2006 r privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile si complatarile ulterioare)
   
SERVICIILE MEDICALE EXCEPTATE DE LA COPLATĂ:
- servicii medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative;
- servicii medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența;
- serviciile medicale spitalicești pentru internările bolnavilor aflați sub incidența art. 109, 110, 124 și 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie și tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanța de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, serviciile medicale spitalicești de lungă durată - ani (art. 99, alin. (1), lit. b), Anexa nr. 2, H.G. 140/2018 - Contract-cadru 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare)
   
  PENTRU VIZITATORI
   
Spitalul General CF Simeria dorește ca pacienții să primească tot sprijinul din partea familiei și a prietenilor pe durata spitalizării.
   
REGULI
DE VIZITARE
Pentru a asigura cele mai bune condiții de îngrijire pacienților noștri, vă rugăm să respectați următoarele REGULI DE VIZITARE:
  1. respectați programul de vizită;
2. copiii nu au voie să efectueze vizite fără să fie însoțiți de adulți;
3. dacă aveți gripă sau nu vă simțiți bine, vă recomandăm să nu faceți vizite în spital;
4. respectați regulile de igienă a mâinilor (spălați-vă pe mâini înainte și după vizită)
5. respectați regulile de prevenire a infecțiilor din cadrul spitalului (de exemplu, folosiți mască sau halat de protecție, mănuși etc.);
6. fumatul este interzis;
7. nu vă așezați pe paturile din salon.
   
PROGRAMUL
DE VIZITE
Luni - Vineri 15:00-20:00
Sâmbătă - Duminică 10:00-20:00
Programul de vizite poate fi modificat în funcție de anumite situații.
În cazuri speciale, vizitele în afara programului oficial pot fi stabilite de comun acord cu personalul medical.
   
ALTE INFORMAȚII 1. Accesul autovehiculelor străine în curtea spitalului este interzis, cu excepția cazurilor speciale și a celor de urgență;
2. Pentru confortul pacienților, vă rugăm să limitați numărul de vizite (într-un salon cu mai mult de trei paturi, numărul de vizitatori nu poate fi mai mare de trei persoane și pot fi vizitați maximum doi pacienți în același timp);
3. Vizitarea pacienților din ATI este permisă zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinți, copii, surori/frați, cu condiția ca vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea procedurilor interne.
4. NU aveți voie să faceți poze sau să filmați fără acordul spitalului.
5. Tratați cu respect și considerație toate persoanele pe care le întâlniți în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului).
6. Păstrați liniștea în spital și respectați regulile de siguranță.
7. Orice comportament necorespunzător va fi sancționat (acțiuni legale sau măsuri de interzicere a vizitelor).
SERVIREA MESEI Apartinatorii pacientilor internati in cadrul Spitalului General CF Simeria pot solicita servirea mesei la tariful de 12 lei/zi
Aceste tarife au fost aprobate in Sedinta Comitetului Director al Spitalului General CF Simeria nr. 49 din data de 07.03.2016.
Incasarea acestor servicii se va face pe baza de factura si chitanta eliberata de casieria spitalului.

   
 
 
   
Despre noi Organizare Oferta servicii Informatii pacienti Informatii publice Anunturi Contact
© 2006-2021 Spitalul General C.F. SIMERIA